Energi och miljö 

Energikrav

Att bygga ett nytt hus är en väldigt stor och 
långsiktig investering. Huset är en plats att trivas i under lång tid framöver, och kanske en plats där familjen ska kunna växa. Det är en självklarhet att huset skall vara vackert, välplanerat och uppfylla just era behov.
 
Det är dock inte lika självklart att huset 
skall vara miljövänligt och uppfyll gällande 
krav, eller?
 

Vi på Åsbo Hus anser att alla fyra faktorer ovan är ett måste, inte minst husets påverkan på miljön. Här kämpar vi för att ständigt bli bättre. En lägre energiförbrukningen har effekt både på kort och lång sikt. Färre förbrukade kWh betyder färre kronor att betala då nästa el-faktura dimper ner i postlådan. Vår miljö blir också en vinnare, ju mindre energi det åtgår desto mer skonas den.

 
Gällande regler innebär att energiåtgången för byggnadsuppvärmning och varmvatten ska understiga 50 kWh/kvm per år (gäller södra klimatzonen, högre siffra högre upp i landet). Läs mer om dessa regler på Boverkets hemsida. Alla våra hus uppfyller givetvis Boverkets gällande regler, ofta med väldigt god marginal dessutom.
 

Att bygga i trä 

Alla våra hus byggs med bärande trästomme. Tack vare att trä är klimatneutralt samt binder koldioxid, till skillnad från stål och betong, bidrar trähusbyggande i sig till en bättre miljö.
 
 
Att bygga i trä är tio gånger miljövänligare än att bygga i t.ex betong. Genom våra ca 50 år i branschen har vi byggt väldigt många hus av trä, bland annat ett sex våningar högt.